LỘ TRÌNH TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K03A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K01A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
K02A 16h00 – 17h30 thứ 3, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K01A 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
K02A 16h00 – 17h30 thứ 3, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS 4.0 – 5.5

MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K02B 18h00 – 19h30 thứ 4, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
K03B 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K02B 18h00 – 19h30 thứ 4, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
K03B 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K01B 18h00 – 19h30 thứ 4, thứ 7 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
K02B 19h30 – 21h00 thứ 4, thứ 7 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS 5.5 – 6.5

MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K01C 18h00 – 19h30 thứ 4, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
K02C 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K01C 18h00 – 19h30 thứ 4, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
K02C 19h30 – 21h00 thứ 3, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
K01C 18h00 – 19h30 thứ 4, thứ 7 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
K04A 19h30 – 21h00 thứ 4, thứ 7 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay

LỊCH CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP

MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
GTCB1 19h00 – 21h00 thứ 2, thứ 5 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
GTCB1 18h00 – 19h30 thứ 4, thứ 6 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay
MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
GTCB1 18h00 – 19h30 thứ 4, thứ 7 Tháng 3/2020   Đăng ký ngay